Tübitak Hücresel Tedavi için Destek Programı
  • Deneysel Hematoloji Derneği
  • 1932
Tübitak Hücresel Tedavi için Destek Programı
Hücresel tedavi, hücreler veya hücre ürünleriyle insanda hücre, doku ve organların 
yenilenmesi veya onarımıyla normal işlevlerinin sürdürülmesinin sağlanması amacına 
yönelik klinik tedavileri hedefleyen bir seri biyoteknolojik yaklaşımı içermektedir. Hücresel 
tedavi ürünlerinin (kök hücreler vb.) geliştirilmesi ve üretilmesi; öncelikli olarak temel 
bilimlerdeki hücre ve doku odaklı biyoteknolojik araştırmalar ve bunlara paralel ilerleyen 
klinik uygulanabilirliğe dönük doku mühendisliği, biyomalzeme teknolojileri ve moleküler tıbbi 
yaklaşımlar içerisinde yer alan genomik, proteomik, metabolomik vb. alanlardaki teknolojik 
gelişmelerle gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde, hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve 
üretilmesi için bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesine gerek 
duyulmaktadır. 
Bu çağrıyla hem dünyada uygulanan hem de henüz uygulama alanında yer almayan ancak, 
pek çok iyileştirici etkisi gösterilmiş hücresel tedavi yöntemlerinin ülkemizde geliştirilmesi 

konusunda proje sahiplerine önemli bir destek ortamı sağlanmış olacaktır. 

 
TÜBİTAK 

1003 - SB0103 - Hücresel Tedavi Ürünlerinin Geliştirilmesi

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-1003-sb0103-hucresel-tedavi-urunlerinin-gelistirilmesi
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/sb0103.pdf