• Millet Caddesi Belediye Durmaz İş Merkezi Kat 4 No:40 Kayseri

DH2019-70 Otolog Transplantasyon Yapılan Multipl Myelom Hastasında Uzun Dönem Lenalidomid Kullanımına Bağlı Gelişen AML Bir Olgu Sunumu